Wat doen we

1. Het CLB heeft vier werkdomeinen.

Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding over:

Het kunnen vragen zijn over studies: niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting, een verkeerde studiemethode, niet in de juiste studierichting zitten, … .
Maar ook andere dingen kunnen om aandacht vragen: slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, angst om naar school te gaan, groeistoornissen, problemen met schrijfmotoriek, verslavingen, spijbelen, … .
Ook met vragen over sexualiteit, anti-conceptie en zwangerschap kan je beroep doen op het CLB. Wat ook de reden is, als je je op een of de ander manier niet goed in je vel voelt of als je vastzit, dan kan je bij het CLB terecht. Soms zal het CLB daarvoor naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen. Maar geholpen word je.

In de CLB-spin worden de 4 domeinen visueel voorgesteld.

Klik op de afbeelding om ze te vergroten/verkleinen.

CLB spin
Klik op de afbeelding om ze te vergroten/verkleinen.

 

2. Het CLB werkt gratis en op vraag.

Het CLB werkt op vraag. Dit betekent dat leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussenbeide te komen. Je kan dus zelf altijd bij het CLB terecht. In alle vertrouwen want het CLB is gebonden aan het beroepsgeheim. Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

3. Het CLB voorziet verschillende attesten.

In het CLB kan je ook de attesten krijgen die nodig zijn bij sommige inschrijvingen in een school, b.v. bij een vervroegde of verlate instap in de lagere school, bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs, bij de instap in het buitengewoon onderwijs, …

4. Bij sommige schoolloopbaanbeslissingen is contact met het CLB verplicht.

In de kleuterschool:

  • bij verlengd verblijf

In het lager onderwijs:

  • vervroegde instap
  • verlengd verblijf

Bij de instap in het
secundair onderwijs:

  • bij de instap in 1A zonder getuigschrift basisonderwijs
  • bij de instap in 1B met getuigschrift basisonderwijs
En voorts ook bij:
  • de overgang naar het Buitengewoon onderwijs: attest en inschrijvingsverslag
  • de aanvraag en verlenging van geïntegreerd onderwijs (GON): attest en integratieplan
  • bij ernstige problemen met de leerplicht: de CLB-begeleiding is dan verplicht.

5. Wie werkt er in het CLB?

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team. Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het zich goed voelen van de leerling staat centraal.

Nuttige links: Het CLB in 21 talen

Downloads: Het CLB in 15 vragen