Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een onderdeel van de managementaanpak van het CLB dat de kwaliteit bewaakt. Kwaliteitszorg gaat niet enkel over de organisatie van het CLB, maar in eerste instantie de tevredenheid van diegenen waarvoor en waarmee we werken.

Kwaliteit nastreven betekent de vragen en behoeften van de leerlingen, scholen, ouders en vanuit veranderlijke maatschappij op kwalitatieve en professionele manier behandelen.

Op regelmatige basis worden de schoolteams, ouders en leerlingen bevraagd over hun tevredenheid over de CLB-werking. Deze gegevens worden benut om de werking bij te sturen en te verbeteren.

De directie, de kwaliteitscoördinator en de leden van het kernteam vormen de motor van het kwaliteitsbeleid binnen ons centrum.